Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Uitgelicht

Programma SIKB jaarcongres bekend

2024 is in veel opzichten een jaar van beweging. Een jaar waarin we met nieuwe regels werken nu de Omgevingswet van kracht is geworden. Een jaar waarin onze voortgang op de Kaderrichtlijn Water wordt gemeten. Een jaar waarin het graven, saneren, bouwen en werken aan, en in de bodem, archeologie en waterbeheer – en vooral het beschermen ervan – onverminderd doorgaat. En … een Olympisch jaar. Het SIKB Jaarcongres 2024, getiteld “Altijd in beweging. Werken in bodem, archeologie en datastandaarden”, staat in het teken van de parallellen tussen de wereld van de sport en de wereld van bodem, water, data-uitwisseling en archeologie.

Graag tot ziens op 26 september in de Prodentfabriek te Amersfoort!

Klik hier voor het programmaboekje en aanmelden.