Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Uitgelicht

De Omgevingswet en onze protocollen en richtlijnen

SIKB verzorgt twee informatiebijeenkomsten over de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor onze protocollen en richtlijnen. Op 10 oktober in Zwolle en 11 oktober in ’s-Hertogenbosch. Het programma is beide dagen hetzelfde. De bijeenkomsten gaan in hoofdlijnen in op de wijzigingen in de verschillende schema’s ten gevolge van de Omgevingswet. Plenair wordt kort ingegaan op aard en achtergrond van de Omgevingswet en de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) 2022, alsmede op de algemene doorwerking op de SIKB-schema’s. Vervolgens wordt in parallelsessies ingaan op de specifieke schema’s.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.