Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Validatieservice

Via de validatieservice worden datasets gevalideerd tegen de technische eisen uit de standaard SIKB0101. Tevens wordt gekeken of de verplichte velden uit de betreffende dataset ook daadwerkelijk zijn gevuld. Vanaf versie 11 van SIKB0101 is de nieuwe validatieservice in gebruik genomen. Met deze validatieservice kunnen zowel datasets van het format "LIB" als ook enkele andere datasets worden gevalideerd.

Bestanden tot een omvang van 5MB kunnen worden gevalideerd. Bij grotere bestanden dient het bestand in delen te worden aangeboden.

Voor wie?
De validatieservices zijn door iedereen gratis te gebruiken: provincies, grote of kleine gemeenten, bedrijven, etc. SIKB heeft deze services in samenwerking met RWS/Bodem+ ontwikkeld om de kwaliteit van de datasets te bevorderen.

LIB-controletool oudere versies SIKB0101

De LIB-controletool voor de validatie van oudere versies van SIKB0101 (versie 10 en lager) is per 1 januari 2018 beëindigd.


Disclaimer
SIKB stelt alles in het werk om de controletool zowel inhoudelijk als technisch correct te laten functioneren. Gebruik van de tool is voor eigen risico. SIKB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de controle- en validatietool.