Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Jaarprogramma

In 2021 geeft het programma Bodembeheer de volgende invulling aan de drie eerder bepaalde programmalijnen voor 2019-2021:

1. Effectief en actueel stelsel

  • Inhoudelijke herziening van diverse BRL's en onderliggende protocollen: BRL SIKB 6000, BRL SIKB 7000 en BRL SIKB 7500;
  • Modernisering van BRL SIKB 2000 en onderliggende protocollen;
  • Aanpassen van de handreikingen en checklisten voor toezicht op de Omgevingswet;
  • Input leveren aan het Programma Versterking Bodemstelsel dat het Ministerie van I&W in 2021 is gestart naar aanleiding de Beleidsevaluatie Kwalibo.

2. Instrumenten bij de tijd en toekomstbestendig

  • Toevoegen van bewezen on site meettechnieken aan protocollen voor bodemonderzoek;
  • Vervolg van de in 2020 gestarte verkenning naar de transitie naar een Circulaire Economie in het Bodembeheer, samen met NLingenieurs, Provincie Gelderland, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Amsterdam, DCMR en de Vereniging van Waterbouwers.

3. Kennis op orde

  • Update kennisportaal Waterbodemwijzer.nl 'Wegwijs in de Waterbodem'.
  • (Door)ontwikkeling van een online leerplatform voor bodem en ondergrond, in samenwerking met Stichting Bodembeheer Nederland en KOBO-HO.
  • Bijdragen aan verschillende kennisplatforms, zoals Baggernet, Platform Toezicht Bodem, Platform Bronbemaling en het Platform Bodembeheer.

Klik hier voor het Jaarprogramma Bodembeheer 2021.

Gerelateerd