Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Samenvoegen en splitsen (baggerspecie)

Onder meer voor het samenvoegen en splitsen van partijen grond of baggerspecie heeft SIKB protocol 9335-1 vastgesteld.
Protocol 9335-1 stelt eisen aan onder meer het milieuhygiënisch verantwoord samenvoegen en splitsen van partijen baggerspecie. Samenvoegen en splitsen van baggerspecie (boven achtergrondwaarde) mag alleen gebeuren door een erkende organisatie op grond van BRL 9335.

Organisaties die een BRL 9335 certificaat hebben, kunnen partijen baggerspecie voorzien van een grondbewijs 9335, wat voor het Besluit bodemkwaliteit geldt als milieuhygiënische verklaring. Samenvoegen of splitsen van partijen baggerspecie kan ook op grond van protocol 7511 of 7510 gebeuren, bijvoorbeeld als de baggerspecie na het samenvoegen moet worden bewerkt.