Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Certificeren en registratie

Certificering van organisaties
Sinds 1 juli 2016 moeten uitvoerders van archeologische opgravingen beschikken over een certificaat. Dat is geregeld in de Erfgoedwet. In het Besluit Erfgoed Archeologie wordt hiervoor BRL SIKB 4000 als verplichte certificatieregeling (schema) aangewezen. Dit schema kan – op vrijwillige basis – ook worden gebruikt voor certificering van uitvoerders van archeologisch onderzoek anders dan opgravingen, voor certificering van opstellers van PvE’s Archeologie en voor certificering van Depothouders. Een certificaat wordt altijd verstrekt aan een organisatie. Op onze site staat een overzicht van organisaties met een certificaat.

Registratie van personen
Het CCvD Archeologie heeft besloten tot het in het leven roepen van een actorregister voor alle KNA actoren. Hiervoor wordt verwezen naar de aparte site:  www.actorregistratie.nl. Een registratie wordt altijd verstrekt aan een persoon.