Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Rollen en bevoegdheden

Overheden, opdrachtgevers en archeologen die als opdrachtnemer werkzaamheden uitvoeren hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheden in het archeologisch proces van beschermen, onderzoeken en zo nodig opgraven van archeologie.

In het menu links worden de rollen en bevoegdheden (inclusief verplichtingen) van alle betrokkenen (vanuit juridisch perspectief) beschreven.