Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarplan

Voor SIKB0101 en SIKB0102 zal de focus blijven liggen bij het faciliteren van een optimale data-uitwisseling binnen de keten van het bodembeheer en de archeologie. Waar noodzakelijk zullen verbeteringen in de standaarden worden doorgevoerd.
De samenwerking met de BRO-organisatie zal in 2024 verder worden doorgezet. SIKB heeft opdracht gekregen de standaardisatie voor BRO Fase 2 vorm te geven. Uitgangspunt hierbij is dat gebruikt wordt gemaakt van SIKB0101 volgens de PTOLU-principes. Waar nodig zullen aanpassingen in de standaard worden doorgevoerd. In 2024 zullen de beheerprocessen verder worden uitgewerkt met het oog op de samenhang tussen de informatiemodellen van BRO en SIKB0101

In 2024 zullen ook verkenningen worden uitgevoerd welke onderdelen te zijner tijd zullen worden doorgevoerd in versie 5 van SIKB0102. Eén van de technische items hierin zal zijn het uit elkaar trekken van het versiebeheer op de standaard en de domeintabellen. Hiermee zal ook de validatie anders moeten worden ingericht. De domeintabellen van SIKB0102 zijn opgenomen in de domeintabellenservice van SIKB. Een tweede belangrijke reden voor een wat grotere update zijn de verbeteringen in het ABR die momenteel worden uitgevoerd. De samenwerking met RCE op het beheer van het ABR zal worden gecontinueerd.

SIKB faciliteert het CCvD Datastandaarden niet alleen, maar samen met het Informatiehuis Water (IHW) en de Stichting RIONED. Ook hun activiteiten zijn in het Jaarplan 2023 opgenomen. Van het CCvD Datastandaarden gaat een belangrijke harmoniserende werking uit voor de uitwisseling van data binnen de gehele keten van Bodem, Archeologie en Water. Klik hier voor het Jaarplan Datastandaarden 2024.