Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarplan

Voor SIKB0101 en SIKB0102 zal de focus blijven liggen het faciliteren van een optimale data-uitwisseling binnen de keten van het bodembeheer en de archeologie. Waar noodzakelijk zullen verbeteringen in de standaard worden doorgevoerd. Daarnaast worden de ontwikkelingen als Digitaal Stelsel Omgevingswet en de BRO gevolgd en waar nodig wordt inbreng geleverd. Specifieke aandacht zal er zijn voor de nieuwe ISO 14688/NEN 8990 en de NEN 6693 op de gegevensuitwisseling van boorbeschrijvingen, mede in relatie met de ontwikkelingen op dit vlak binnen de BRO. De drinkwaterlaboratoria worden extra ondersteund bij het implementeren van SIKB0101 in de drinkwaterketen.

SIKB faciliteert het CCvD Datastandaarden niet alleen, maar samen met het Informatiehuis Water (IHW) en de Stichting RIONED. Ook hun activiteiten zijn in het Jaarplan 2022 opgenomen. Van het CCvD Datastandaarden gaat een belangrijke harmoniserende werking uit voor de uitwisseling van data binnen de gehele keten van Bodem, Archeologie en Water. Klik hier voor het Jaarplan Datastandaarden 2022.