Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Benutten mogelijkheden

Mogelijk benut uw organisatie nog niet alle mogelijkheden voor digitale uitwisseling. Welke stappen kunt u dan zetten?

Overheden

Overheden kunnen in de indieningsvereisten voor meldingen of vergunningaanvragen waarbij een (water-)bodemonderzoek wordt bijgevoegd voorschrijven dat onderzoeksgegevens digitaal aangeleverd moeten worden volgens (meest actuele versie van) de standaard SIKB0101. Specificeer hierbij tevens welke data u aangeleverd wilt hebben. Maak hierbij zo veel mogelijk gebruik van gestandaardiseerde datasets.

Nu schrijven veel gemeenten en omgevingsdiensten al voor dat het rapport als pdf-file aangeleverd moeten worden. Om efficiënt hergebruik van bodeminformatie door overheden en bedrijven mogelijk te maken, is ontsluiting tot op boorpunt en analyseresultaten noodzakelijk, ontsluiting via pdf-files is daarvoor onvoldoende.
Gemeenten en omgevingsdiensten kunnen ook werkafspraken maken met adviesbureaus die in de regio actief zijn over digitaal aanleveren van gegevens.
Bekend is dat enkele gemeenten en provincies in hun verordening een ondersteunend voorschrift hebben opgenomen dat regelt dat voor bodemonderzoek dat wordt ingediend bij een melding of vergunningaanvraag de gegevens digitaal aangeleverd moeten worden volgens de standaard SIKB0101.

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers van bodemonderzoeken kunnen in de opdrachtomschrijving aan adviesbureaus aangeven dat een bestand met de onderzoeksresultaten conform de standaard SIKB0101 tot de op te leveren producten behoort.