Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

KNA-Leidraden

In de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) wordt verwezen naar een aantal leidraden op plekken waar deze een relevante aanvulling vormen in de toepassing van methoden en technieken. Leidraden kunnen beschouwd worden als een best practice voor specifieke onderdelen binnen het archeologisch onderzoek.
Het gebruik van een Leidraad is niet verplicht, tenzij een dergelijke verplichting is opgenomen in bijvoorbeeld het Programma van Eisen.

Leidraden Veldmethoden, Technieken & publieksbereik
KNA Leidraad Archeologie en Waterbodem - Archeologisch vooronderzoek in de onderwaterarcheologie
KNA Leidraad Veldhandleiding Archeologie
KNA Leidraad Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB)
KNA Leidraad IVO Karterend Booronderzoek
KNA Leidraad Proefsleuvenonderzoek
KNA Leidraad Geofysisch Onderzoek toelichting
KNA Leidraad Geofysisch Onderzoek (Guideline English Heritage)

Leidraden
Thematisch & Vraaggestuurd onderzoek
Ontwerp KNA Leidraad onderzoek van gebouwplattegronden van rurale agrarische nederzettingen reactietermijn gesloten
Bijlage 2 Factsheet terminologie bij de beschrijving van huisplattegronden

Leidraden
Specialistisch onderzoek

An-organisch vondstmateriaal

KNA Leidraad anorganisch vondstmateriaal, Deel A - Algemene informatie
KNA Leidraad anorganisch vondstmateriaal, Deel B leidraad 1 - Handgevormd aardewerk
KNA Leidraad anorganisch vondstmateriaal, Deel B leidraad 2 - Natuursteen (prehistorie)
KNA Leidraad anorganisch vondstmateriaal, Deel B leidraad 3 - Vuursteen (alle perioden)
KNA Leidraad anorganisch vondstmateriaal, Deel B leidraad 4 - Aardewerk Romeinse tijd
KNA Leidraad anorganisch vondstmateriaal, Deel B leidraad 5 - Aardewerk Middeleeuwen, Nieuwe Tijd
KNA Leidraad anorganisch vondstmateriaal, Deel B leidraad 6 - Metaal
Bijlage template metaalbeschrijving Leidraad Metaal
Bijlage concordantielijst Leidraad Romeinse Tijd
Bijlage concordantielijst Leidraad Middeleeuwen - Nieuwe Tijd

Organische resten 

KNA Leidraad Archeobotanie
KNA Leidraad Archeozoölogie

Kwetsbaar vondstmateriaal


KNA Leidraad Eerste Hulp bij Kwetsbaar Vondstmateriaal alleen te bestellen als waaier

Relevante kennisdocumenten bureauonderzoek en veldwerk
Hooggespannen verwachtingen: de kwaliteit van de gespecificeerde verwachting
Optimale strategieën voor het opsporen van Steentijdvindplaatsen met behulp van booronderzoek. Een statistisch perspectief

Leidraden Fysiek Beschermen
(in situ behoud)
KNA Leidraad Standaard Archeologische Monitoring (SAM)
Informatie over SAM voor de opdrachtgevers (brochure)
Informatie over SAM voor de archeologen (brochure)

Leidraden overig: Verwachtingskaarten en veldwerk Beekdalen
KNA Leidraad Archeologisch Onderzoek en Verwachtingskaarten Beekdalen in Pleistoceen Nederland