Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Tanks en leidingen

Een ondergrondse tank (met de leidingen) kan op termijn worden aangetast. Bijvoorbeeld doordat de tank door mechanische belasting vervormt of chemisch wordt aangetast. Ook microbiologische activiteit (biodiesel) kan aanleiding zijn tot corrosie.

Periodieke keuring ondergrondse tanks

Daarom moet periodiek een keuring worden uitgevoerd. Dat gebeurt inwendig, dus in het algemeen door de tank leeg te maken en vervolgens te betreden. In een aantal gevallen (100% inwendig gecoate tanks) is het sinds 2012 mogelijk om te inspecteren met camera's.

Controle inhoud

Stalen tanks moeten bovendien worden gecontroleerd op de aanwezigheid van water en bezinksel. Daarbij is er tegenwoordig extra aandacht voor een gevaarlijk neven-effect dat biobrandstoffen kunnen hebben: biologische verontreinigingen in de brandstof die hoog corrosief zijn en filters doen dichtslaan. Zie Kennisdelen en innovatie voor praktijkonderzoeken over dit onderwerp.

Kathodische bescherming

Een ander aandachtspunt is de kathodische bescherming. Ondergrondse stalen tanks zijn meestal voorzien van een corrosiewerende bekleding. Maar deze beschermlaag kan corrosie op termijn niet geheel voorkomen. Lekkage en daarmee bodemverontreiniging zijn hiervan het gevolg. Deze corrosie kan wel worden voorkomen door het aanbrengen van kathodische bescherming. De juiste werking van de kathodische bescherming moet ten minste eens per jaar worden gecontroleerd.

Aarding

Ook de aarding van de installatie en de potentiaal-vereffening moeten periodiek worden gecontroleerd.

Bovengrondse tanks, leidingen en appendages
Voor informatie over aanleg, onderhoud en keuring van bovengronds tanks verwijzen we u naar onze website.