Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

CCvD Datastandaarden

Gezamenlijk beheer van standaarden voor het uitwisselen van digitale informatie over bodem, water en archeologie.

Data-uitwisseling wordt steeds belangrijker. Bedrijven, overheden en andere organisaties die onderdeel uitmaken van een 'keten' merken dagelijks het belang van een optimale uitwisseling van digitale informatie. Wie behoefte heeft aan gegevens voor bijvoorbeeld een onderzoek of een besluit, wil deze uiteraard adequaat, tijdig en efficiënt ontvangen. Daartoe zijn zogenoemde datastandaarden ontwikkeld.

Een datastandaard zorgt ervoor dat computers 'dezelfde taal spreken'. Dat gegevens van verschillende herkomst op een gelijke wijze kunnen worden gepresenteerd, bijvoorbeeld op een kaart.

Een goede standaard voorkomt dat voor iedere ketenpartner een aparte, dure, datakoppeling moet worden ontwikkeld. Datastandaarden maken het voor bedrijven en overheden mogelijk om digitale gegevens - over in dit geval - bodem, water of archeologie foutloos en snel uit te wisselen. Het maakt die informatie-uitwisseling flexibel, het drukt de kosten en het bevordert innovatie. Met het combineren van veel gegevens worden nieuwe inzichten en nieuwe toepassingen mogelijk gemaakt.

Gezamenlijke besluitvorming

Om te borgen dat voor iedereen data-uitwisseling mogelijk is, en dat de voorwaarden hiertoe niet door bijvoorbeeld één partij of bedrijf worden bepaald, is het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D) in het leven geroepen. Dit onafhankelijke College ziet er op toe dat bodem-, water- en archeologische gegevens door alle betrokkenen digitaal kunnen worden uitgewisseld. Het College neemt besluiten over wijzigingen op de datastandaarden en kan ook nieuwe standaarden vaststellen.

Het College is een initiatief van het Informatiehuis Water (IHW), SIKB en Stichting RIONED. Overheden, zoals waterbeheerders, gemeenten en provincies, en uitvoerende bedrijven waaronder laboratoria, adviesbureaus en softwareontwikkelaars nemen deel in het College. Een onafhankelijke externe voorzitter leidt de vergaderingen. Het College richt zich op de sectoren bodem, water en archeologie, maar staat open voor verbreding. Het verwelkomt bedrijven en organisaties die in hun werk raakvlakken zien met deze aandachtsvelden. Klik hier voor de Samenwerkingsovereenkomst SIKB-IHW-Stichting RIONED.

Het College besluit over de volgende standaarden:

Aquo-standaard De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen
tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer.
Beheerd door IHW
SIKB0101 De SIKB0101 standaardiseert de uitwisseling van kwaliteitsgegevens van de bodem,
inclusief geografische en administratieve gegevens.
Beheerd door SIKB
SIKB0102 De SIKB0102 beschrijft de structuur, het formaat en de waarden voor de uitwisseling
van archeologische informatie.
Beheerd door SIKB
GWSW Het GWSW omvat de datastandaarden en uitwisselformaten voor het stedelijk waterbeheer, gericht op de gemeentelijke watertaken. Beheerd door Stichting RIONED

Belangrijke uitgangspunten voor de standaarden onder toezicht van dit College, zijn aansluiting op het Basismodel Geo-informatie (NEN3610) en publicatie van de standaarden op de 'pas toe of leg uit' lijst van Open Standaarden in Nederland. Open Standaarden betekent dat deze standaarden op basis van consensus tot stand komen en worden onderhouden. De standaarden die vallen onder het CCvD Datastandaarden kennen het predicaat ‘Uitstekend beheer’, toegekend door het Nationaal Beraad Digitale Overheid.

Samenstelling CCvD Datastandaarden

De voorzitter van het CCvD Datastandaarden is Noud Hooyman. Onderstaand vindt u de leden van het CCvD en de branche-organisatie van waaruit zij zitting hebben.

 Partij BrancheNaamWerkt bij
Voorzitter  Noud HooymanMinisterie BZK
Secretaris  Harmen WillemseSIKB
LedenRijkMinisterie van I&WEdwin van 't WalderveenRWS

ProvinciesIPO Thieu Caris Provincie Zeeland

GemeentenWerkgroep Bodem VNG vacature 

GemeentenStedelijk Water vacature 

WaterschappenUvWPaul StroetWaternet

Adviserend bedrijfsleven bodemVKBBert DarwinkelTauw

LaboratoriaFENELABLuc ScholtisLabWing

LeveranciersInformatiesystemen overheidMarie-Claire EichhornVisma Roxit BV

AdviseurNEN 3610/BROFrank TerpstraGeonovum

Beheerder standaardenBodem en archeologieHenk KosterSIKB

Beheerder standaardenWaterErik KraaijInformatiehuis Water

Beheerder standaardenWaterStephany de MaaijerInformatiehuis Water

Beheerder standaardenStedelijk WaterEric OosteromStichting RIONED

Beheerder standaardenStedelijk WaterHilde NiezenStichting RIONED

Beheerder standaardenWaterDolf DaalInformatiehuis Water

Gemiddeld komt het CCvD vier keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten zijn openbaar.
Vriendelijk verzoek om u tevoren even aan te melden bij het secretariaat van SIKB indien u als toehoorder aanwezig wilt zijn.
U kunt dan op verzoek ook de agenda en stukken toegestuurd krijgen.

Klik hier voor het Reglement CCvD Datastandaarden (definitief 20170623)
Klik hier voor de flyer 'Digitale informatie uniform en betrouwbaar delen'

Het gezamenlijk vastgestelde jaarplan van het CCvD Datastandaarden vind u hier.

Vergaderdata 2024 CCvD Datastandaarden
15 maart, 5 juli, 27 september en 22 november

Verslagen vergaderingen CCvD Datastandaarden

verslag 15 maart 2024

verslag 24 november 2023
verslag 29 september 2023
verslag 23 juni 2023
verslag 17 maart 2023

verslag 25 november 2022
verslag 30 september 2022
verslag 24 juni 2022
verslag 11 maart 2022

verslag 26 november 2021
verslag 25 juni 2021
verslag 5 maart 2021

verslag 20 november 2020
verslag 25 september 2020
verslag 26 juni 2020
verslag 6 maart 2020

verslag 22 november 2019
verslag 27 september 2019
verslag 28 juni 2019
verslag 8 maart 2019