Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

(Inter)nationale standaarden

Aansluiting SIKB0102 op (inter)nationale standaarden

De datastandaard SIKB0102 sluit volledig aan op alle relevante nationale en internationale standaarden voor uitwisseling van digitale gegevens. Hierdoor is uitwisselen mogelijk van gegevens met informatiesystemen met andersoortige informatie, bijvoorbeeld bodem en milieu. Ook is het werkveld via de standaard SIKB0102 aangesloten op de snelle ontwikkelingen die voortdurend plaatsvinden op ICT-gebied.

Standaard SIKB0102 sluit aan op: Meerwaarde van gebruik in Standaard SIKB0102 
Archis 3.0 Geautomatiseerde aanlevering mogelijk van verplichte archeologische gegevens uit bedrijfssysteem naar Archis 3.0.
E-depot Geautomatiseerde aanlevering mogelijk van digitale onderzoeksgegevens aan het E-depot. 
Depot Bedrijven zijn verplicht vondsten met de bijbehorende documentatie aan te leveren aan het depot. Met digitale aanlevering van de pakbon conform SIKB0102 voldoen opgravers automatisch aan de aanleveringsvereisten. 
ABR ABR is een set standaard codelijsten voor de beschrijving van archeologische onderzoeksgegevens. Het ABR wordt beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). SIKB0102 sluit hierop aan. 
Basismodel geo-informatie (NEN 3610) Maakt uitwisseling van archeologisch informatie met andere domeinen mogelijk. 
GML (Geography Markup Language) Maakt eenduidige uitwisseling geografische informatie (zoals x,y,z-coördinaten en contouren) mogelijk.