Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Publicaties

Om u te ondersteunen maakt SIKB diverse brochures, notities, waaiers, rapportages en andere documenten. In dit overzicht vindt u recente publicaties en publicaties waarnaar in de website verwezen wordt. Veel van onze publicaties kunt u via deze website downloaden. Met betrekking tot datastandaarden zijn de volgende brochures beschikbaar:  

Een actuele en overzichtelijke beschrijving van de ontwikkelingen op het gebied van digitaal werken in het bodembeheer, beschreven in onderlinge samenhang.

Parallel aan bovenstaande brochure bevat de brochure Digitaal werken in de archeologie een overzichtelijke beschrijving van de actuele ontwikkelingen in de archeologie.

Flyer met hierin verwoord hoe het CCvD Datastandaarden een belangrijke bijdrage levert aan een foutloze uitwisseling van data.