Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Opgraven en bodemsaneren

Vrijwel iedereen die werkzaam is in de bodem komt het vroeg of laat tegen; tijdens archeologisch onderzoek stuit men op verontreiniging, tijdens milieuhygiënisch bodemonderzoek of een bodemsanering stuit men op archeologische resten. Wat te doen?

Brochure Archeologie en Bodemsanering

In de Brochure Archeologie en Bodemsanering worden de beide onderwerpen vanuit twee zijden (sanering loopt aan tegen archeologie; archeologie loopt aan tegen sanering) belicht. De mogelijkheden en kansen voor gecombineerd onderzoek en/of gecombineerde uitvoering worden besproken, alsmede het omgaan met onverwachte verontreiniging respectievelijk archeologische toevalsvondsten.

De Brochure bevat twee processchema's voor het afstemmen van werkzaamheden:

  • bij landbodems;
  • bij waterbodems.