Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Planschade

Al ver voor de invoering van het verdrag van Malta worden (verwachte) archeologische waarden beschermd door voorschriften op te nemen in het bestemmingsplan. Net als voor andere 'beperkingen' in het bestemmingsplan, geldt ook voor de archeologie dat er in sommige gevallen een beroep gedaan kan worden op compensatie voor planschade. De eigenaar van een onroerend goed kan een dergelijk verzoek bij de gemeente indienen op grond van artikel 6.1 Wro.

Kennisdocument

Wat is planschade? Hoe voorkom je planschade en als die onvermijdelijk is, hoe beperk je die? U kunt hier het kennisdocument Archeologie en Planschade downloaden. Een presentatie over archeologie en planschade van Kees van der Lee, stichting SAOZ (Stichting Adviesburo Onroerende Zaken),U kunt hier downloaden.