Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Dossiers

In Dossiers vindt u informatie en achtergronden over een aantal onderwerpen die van belang zijn voor archeologie. Naar verwachting eind 2018 word de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze maakt samen met de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk. Met de komst van de Omgevingswet is de zorg voor het behouden en ontwikkelen van onroerend erfgoed in twee wetten geregeld in plaats van in een aantal verschillende wetten. Een gedeelte van de Monumentenwet is opgegaan in de Erfgoedwet, een ander gedeelte zal opgaan in de Omgevingswet. Volg voor meer informatie de link Omgevingswet in de linkerkolom. 

De Monumentenwet (en in vervolg daarop de KNA) stelt eisen aan de competenties (kennis en ervaring) van de personen die de KNA toepassen (actoren). De competentie-eisen zijn in de loop der jaren gewijzigd. Lees over de competentie-eisen meer door de link te volgen in de linkerkolom.