Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Menselijke resten bij archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek aan menselijke resten levert wetenschappelijk belangrijke informatie op over leven en dood in het verleden. In het omgaan met menselijke resten vormt ook het ethos van piëteit een belangrijk aandachtspunt– voor de archeologen zelf, voor het publiek, voor de opdrachtgever en voor de overheid. En dit, ondanks dat archeologische werkzaamheden vaak onder grote tijds- en gelddruk moeten plaatsvinden. Hierover organiseerden RCE en SIKB gezamenlijk een rondetafelgesprek.

Lees hier het hele verslag.