Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Wet- en regelgeving

Opdrachtgever

De eisen aan voorzieningen en maatregelen voor bodembescherming zijn opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving of in van de Omgevingsvergunning.

Aannemer of inspecteur

Voor een aantal werkzaamheden die een aannemer of inspecteur in het kader van bodembescherming verricht, is een erkenning van de minister van I&W verplicht. Deze zgn. erkenningsregeling, ook wel KWALIBO-regeling genoemd (KWALIBO staat voor Kwaliteitsborging bij bodemintermediairs), is opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit (en Regeling bodemkwaliteit).

Specifiek voor bodembescherming is voor de volgende werkzaamheden erkenning verplicht:

  • aanleg van bodembeschermende voorzieningen;
  • periodieke inspectie van bodembeschermende voorzieningen zoals vloeistofdichte bodemvoorzieningen en IBC werken;
  • verwijderen, onklaar maken en installeren van ondergrondse opslagtanks, leidingen en appendages.

Meer informatie vindt u in het linkermenu en op bodembescherming.nl.