Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Geo-electrisch meten

Geo-elektrische metingen worden toegepast bij het onderzoek naar de vraag of bijvoorbeeld een asfaltvloer, betonconstructie of riolering vloeistofdicht is. Hiervoor wordt het protocol 6702 “Geo-elektrische meting vloeistofdichtheid” gebruikt.  Het protocol hoort bij het inspectie-schema AS 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen.
 

Validatie-onderzoek

De huidige tekst van protocol 6702 is gebaseerd op een validatie-onderzoek in 2013. Dat onderzoek is uitgevoerd door twee inspectie-instellingen op verschillende locaties en met twee van elkaar in opzet verschillende meetsystemen. De jarenlange ervaringen zijn verwerkt het protocol. De onderzoeken maakten duidelijk dat het gewenst was om de (beschrijving van de) opzet van het meetsysteem aan te passen en begrippen en afspraken beter te omschrijven.