Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Toezicht bodembescherming

Platform toezicht bodembeheer

Praktische kennis en uitvoering mbt toezicht & handhaving bodem door overheden staan centraal tijdens de periodieke bijeenkomsten van het Platform Toezicht Bodem. Klik hier voor het programma van de volgende bijeenkomst en voor een terugblik op de eerdere bijeenkomsten.

Checklist Bodembescherming

Wanneer moet een vloer of riolering vloeistofdicht zijn? Welke bewijsmiddelen zijn er en hoe zien ze eruit? En welke schade vraagt om vervolgacties? Deze en veel andere vragen zijn op een rijtje gezet in Checklist 8721 Bodembescherming voor vloeistofdichte vloeren en bedrijfsriolering. De checklist is een hulpmiddel voor toezichthoudende ambtenaren bij het beoordelen of een vloeistofdichte vloer, vloeistofdichte verharding of een bedrijfsriolering voldoet aan de wettelijke eisen (met name het Activiteitenbesluit).

Checklist 8721 Bodembescherming is beschikbaar in twee vormen:

Digitaal werken op locatie

De website-versie van de Checklist kan op locatie met een smartphone of tablet (iphone, ipad of android) worden ingevuld (mits een actieve internetverbinding beschikbaar is). De toezichthouder kan de gecontroleerde items bewaren en opmerkingen toevoegen. Na de controle wordt het resultaat gemaild naar het eigen e-mailadres. Het geheel is nu klaar voor uitwerking op kantoor. Per mail kunnen 3 formaten worden geselecteerd: PDF, Excel en/of Word. De gegevens worden alleen tijdens het invullen bewaard.