Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Informatie voor inspectie-instellingen

AS 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen

Het toepassen van AS 6700 vereist een erkenning op grond van het Besluit Bodemkwaliteit (afgegeven door RWS namens de minister van I&M). Tevens is een licentie-overeenkomst met SIKB vereist.

De inspectie-instelling dient bij SIKB per inspectierapportage een uniek nummer aan te vragen dat in de rapportage wordt opgenomen. U logt in in het registratiesysteem en voert een aantal gegevens in waarna u een nummer ontvangt.
In de handleiding registratiesysteem (Gebruikersprotocol voor het registratiesysteem) staat aangegeven hoe u het registratiesysteem gebruikt. Er mogen meerdere voorzieningen per rapportage worden opgenomen. De voorzieningen moeten wel afzonderlijk worden opgegeven bij de registratie. Een bedrijfsriolering die is gekoppeld aan de betreffende voorziening, heeft geen aparte registratie. Een aparte inspectie van een bedrijfsriolering moet vanzelfsprekend wel apart worden opgegeven.

SIKB en de inspectie-instellingen hebben een periodiek overleg over de uitvoering en doorontwikkeling van de AS 6700. Klik hier voor verslagen periodiek overleg

AS 6800 Controle en keuring van (tank)opslaginstallaties

Het toepassen van AS 6800 vereist een erkenning op grond van het Besluit Bodemkwaliteit (afgegeven door RWS namens de minister van I&M). Tevens is een licentie-overeenkomst met SIKB vereist.

SIKB en de inspectie-instellingen hebben een periodiek overleg over de uitvoering en doorontwikkeling van de AS 6800. Klik hier voor verslagen periodiek overleg

AS 6900 Inspectie werk met IBC-bouwstof
Het toepassen van AS 6900 vereist een erkenning op grond van het Besluit Bodemkwaliteit (afgegeven door RWS namens de minister van I&M). Tevens is een licentie-overeenkomst met SIKB vereist.

SIKB en de inspectie-instellingen hebben een periodiek overleg over de uitvoering en doorontwikkeling van de AS 6900. Klik hier voor verslagen periodiek overleg

Beheer richtlijnen

SIKB zorgt voor het actueel houden van de richtlijn. Voor het beheer is een Centraal College van Deskundigen Bodembescherming ingesteld. In het college zijn alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd.

Logo

Erkende inspectie-instellingen mogen in hun inspectierapporten het SIKB-logo voor inspectie opnemen.