Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Kennisdelen en actuele projecten

Uitwisselen van kennis en ervaringen

Kwaliteit is mensenwerk. Dat vraagt om duidelijke werkafspraken, die worden verwerkt in richtlijnen en protocollen. Maar ook om kennis en kunde. Opleiding, bij- en nascholing en het actief uitwisselen van kennis en ervaringen vormen hiervoor de basis.

Het SIKB-netwerk, een samenwerkingsverband van markt en overheid, is daarom op diverse manieren actief met het organiseren van kennisbijeenkomsten, helpdesk-dagen, cursussen en het jaarlijks SIKB congres. De nadruk ligt steeds op de kennis die nodig is voor de praktische uitvoering van werkzaamheden, maar ook om het actief informeren over lopende ontwikkelingen. 

  • SIKB organiseert regelmatig kennis- en discussiebijeenkomsten over een actueel thema in de archeologie. Voor actuele berichten volg ons op twitter, de facebookpagina Archeologie van SIKB of de homepage onder Agenda.
  • in opdracht van SIKB is het Post-Academisch Scholingstraject Archeologie (PASTA) gestart. Meer informatie over cursussen archeologie vindt u hier.
  • Naast de nieuwsbrief 'Ondertussen in de archeologie' vindt u onder  Kennisdelen en innovatie tevens meer informatie over de volgende onderwerpen: Modern oorlogserfgoed, dendrochronologie juridische archeologie en de waarderingssystematiek in de archeologie, actuele onderzoeksprojecten en dossiers.