Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Modern oorlogserfgoed

Sinds 2012 heeft het CCvD Archeologie vindplaatsen uit de Tweede Wereldoorlog / modern oorlogserfgoed expliciet op de agenda gezet, mede geënt op onderzoeksprojecten bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dit onderzoek naar resten uit met name de Tweede Oorlog is niet regulier, zoals onderzoek naar oudere archeologische resten dat wel is. Dat heeft onder meer met de relatieve ouderdom, wetenschappelijke noodzaak (wat willen we weten, welke resten willen we behouden?) en de relatie met andere wet- en regelgeving (bijv. de Wet wapens en munitie) te maken.
Een en ander heeft geleid tot het formuleren van een aantal concrete vragen bij deze en andere knelpunten zoals de  samenloop archeologie en explosievenopruiming. 

In de afgelopen jaren is door middel van een gefaseerde aanpak gewerkt aan het leveren van een bijdrage aan de beantwoording van deze vraagstukken. Zo werd duidelijk dat modern oorlogserfgoed uitmaakt van ons bodemarchief en daarmee valt onder de Erfgoedwet, maar dat ook helderheid nodig is in de relatie met andere wetgeving, waaronder de Wet- Wapens en Munitie. En dat daarnaast een kritische blik vereist is op de inhoudelijke potentie van vondsten en vindplaatsen. Daartoe, onder meer, is in 2019 in opdracht van SIKB en het CCvD Archeologie een inventarisatie naar het waarderen en selecteren van modern oorlogserfgoed bij archeologisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten van deze inventarisatie zijn eind 2019 in een rapport aan het CCvD aangeboden en door het college overgenomen. 

02-04-2020 De archeologie van modern oorlogserfgoed 2 Waarderen en selecteren

18-03-2019  Plan van Aanpak fase 2 Archeologie waarderen en selecteren van Modern Oorlogserfgoed

04-06-2014 Rapport Archeologie van Modern Oorlogserfgoed

04-06-2014 Bijlage 11 Rapport De Archeologie van Modern Oorlogserfgoed