Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Actorregister archeologie

Vanaf 1 juli 2016 kunnen alle personen die als KNA-actor werkzaam zijn zich laten inschrijven in het Actorregister Archeologie. In de eerste weken na 1 juli betekent dit het opstarten van de toets door de toetsende instelling en afhankelijk van de snelheid van aanleveren van de dossiers door organisaties of personen.

De registratie van personen die werken als KNA-actor is verplicht gesteld door het CCvD Archeologie. De registratie geldt voor zowel de volgens de Erfgoedwet verplichte KNA-protocollen, als voor de protocollen waarvoor het halen van een certificaat vrijwillig is. Net als bij het certificeren geldt ook voor het registreren een overgangstermijn tot 1 juli 2017.

Link naar de website Actorregistratie