Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nascholing en nascholingsbehoefte

In opdracht van het CCvD Archeologie is in 2022 een inventarisatie uitgevoerd naar de nascholingsbehoefte bij KNA actoren. Dit naar aanleiding van de in 2020 uitgevoerde evaluatie naar de werking van het nieuwe kwaliteitssysteem op basis van (verplichte) certificering en registratie in het Actorregister. Uit deze evaluatie is naar voren gekomen dat uitvoerend archeologen het 
nascholingsprincipe goed vinden, maar dat zij het aanbod nog onvoldoende toereikend vinden voor de ontwikkelingsbehoefte van alle typen actoren. Daarnaast heeft het bestaande aanbod niet altijd meerwaarde voor het soort actor en het specifieke KNA niveau.

Het rapport met de uitkomsten  van deze inventarisatie zal naar verwachting eind juli 2022 hier gepubliceerd worden.