Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nascholing en nascholingsbehoefte

In opdracht van het CCvD Archeologie is in 2022 een inventarisatie uitgevoerd naar de nascholingsbehoefte bij KNA actoren. Dit naar aanleiding van de in 2020 uitgevoerde evaluatie naar de werking van het nieuwe kwaliteitssysteem op basis van (verplichte) certificering en registratie in het Actorregister. Uit deze evaluatie is naar voren gekomen dat uitvoerend archeologen het 
nascholingsprincipe goed vinden, maar dat zij het aanbod nog onvoldoende toereikend vinden voor de ontwikkelingsbehoefte van alle typen actoren. Daarnaast heeft het bestaande aanbod niet altijd meerwaarde voor het soort actor en het specifieke KNA niveau.

Wat heeft de inventarisatie opgeleverd? 

'Ontwikkel alternatieve vormen van nascholing, zodat ook de ervaren actoren nieuwe kennis kunnen opdoen in kleine werkvormen, die wellicht niet altijd rendabel zijn in de vorm van cursussen. Onderzoek de mogelijkheid tot het instellen van een ‘vrije keuzedeel’ binnen het actorschap: uitbreiden puntensysteem, waarbinnen men overige cursussen kan indienen, die goed beargumenteerd, van toegevoegde waarde zijn binnen het carrièrepad van de actor. En ontwikkel een breed, toegankelijk en samenhangend overzicht van het scholingsaanbod van cursussen en opleidingen, waarbinnen verschillende ontwikkelpaden of leerlijnen te onderscheiden zijn in mogelijke “specialisatie” richtingen binnen het werkveld (van basis tot expert)’. 

Dit zijn enkele van de adviezen aan het CCvD Archeologie die voortvloeien uit het onderzoek naar de nascholingsbehoefte van KNA-actoren. Dit onderzoek is uitgevoerd door Femke Tomas van Saxion Hogeschool. Het CCvD heeft in haar vergadering van 5 oktober jongstleden het definitieve omnderzoeksrapport besproken en de adviezen overgenomen.  

Link naar het rapport