Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Asbest in bodem

Vanaf de jaren tachtig werd steeds breder onderkend dat asbest gevaarlijk is voor de gezondheid. Sinds 1 juli 1993 is het verboden om asbest of waren die asbestvezels bevatten te verhandelen, toe te passen of te verwerken.

Bij ongecontroleerd slopen van gebouwen waarin asbest is toegepast is grote kans op verspreiding van asbest in het milieu. Ook in de bodem kan daardoor sprake zijn van aanwezigheid van asbest. Om de risico’s daarvan zoveel mogelijk te beperken is er regelgeving over asbest in de bodem vastgesteld. 

Om zo nodig de juiste actie te kunnen nemen, is de kwaliteit van onderzoeksgegevens van groot belang. Daarom zijn ook eisen gesteld aan het uitvoeren van onderzoek naar asbest in bodem en in grond.
Wijzigingen die aan die eisen in 2016 zijn doorgevoerd en in 2017 nog worden doorgevoerd bespreken we hier. In de zomer van 2017 is door verschillende samenwerkende partijen daarnaast een onderzoek gestart naar de relatie tussen puin en asbestverdachtheid van de bodem.

Op 16 november 2016 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan die van belang is betrokkenen bij onderzoek naar asbest in bodem en grond waarin puin is aangetroffen. Klik hier voor die uitspraak en de gevolgen daarvan.

Op 6 april 2017 verzorgde SIKB een themabijeenkomst om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen adviseurs en veldwerkers die in hun praktijk te maken hebben met de regelgeving en normdocumenten voor asbest-onderzoek in bodem en grond. Ruim 130 deelnemers wisselden kennis en ervaringen uit. Kijk hier voor de presentaties en de door de deelnemers geconstateerde verbeterpunten.