Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Waterbodemwijzer.nl

De website waterbodemwijzer.nl geeft informatie over het goed uitvoeren van handelingen in de waterbodem zoals baggerwerken. De website geeft de belangrijkste informatie die nodig is bij het voorbereiding van een baggerwerk. Per aspect is de belangrijkste informatie beschreven en wordt verwezen naar andere bronnen voor meer informatie.