Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Baggernet.nl

Platform Baggernet is gericht op de uitwisseling van kennis en ervaring over waterbodems en baggeren en op het versterken van het netwerk van waterbodem- en baggerprofessionals.

Platform Baggernet organiseert regelmatig bijeenkomsten, vaak over een specifiek thema binnen het waterbodem- en baggerdomein.

Baggernet wordt mogelijk gemaakt door SIKB, Rijkswaterstaat, de Vereniging van Waterbouwers en de Unie van Waterschappen.

Klik hier om naar de website van Platform Baggernet te gaan.