Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Baggernet.nl

Platform Baggernet is gericht op de uitwisseling van kennis en ervaring over waterbodems en baggeren en op het versterken van het netwerk van waterbodem- en baggerprofessionals.

Platform Baggernet organiseert regelmatig bijeenkomsten, vaak over een specifiek thema binnen het waterbodem- en baggerdomein.

Baggernet wordt mogelijk gemaakt door SIKB, Rijkswaterstaat, de Vereniging van Waterbouwers en de Unie van Waterschappen.

Klik hier om naar de website van Platform Baggernet te gaan.