Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Assistentie voor de milieukundige begeleiding

Alle taken van de milieukundige begeleiding tijdens de uitvoering van kritische werkzaamheden moeten door een geregistreerd milieukundige begeleider worden uitgevoerd.
De geregistreerd milieukundig begeleider kan zich hierbij laten assisteren door maximaal één niet-geregistreerd milieukundig begeleider op wie hij direct toezicht houdt. Onder direct toezicht wordt verstaan: de geregistreerd milieukundige begeleider is fysiek op de locatie beschikbaar.

Nemen van monsters

Alle overige werkzaamheden kunnen ook door een veldwerker (geregistreerd voor protocol 2001 en 2002) worden uitgevoerd onder aansturing van de geregistreerde milieukundig begeleider.