Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Baggeren

Voor het uitvoeren van baggerwerk in ernstig verontreinigde waterbodems, heeft SIKB protocol 7003 vastgesteld. Protocol 7003 stelt eisen aan het milieuhygiënisch verantwoord en effectief baggeren van ernstig verontreinigde waterbodems.

Baggerwerken in waterbodems waarbij meer dan 1000 m3 van die waterbodem boven de interventiewaarde is verontreinigd, moet worden uitgevoerd door een op grond van protocol 7003 erkende organisatie.