Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Begrippen bodemenergie

Open bodemenergiesysteem

Installatie waarmee van de bodem gebruik wordt gemaakt voor de levering van warmte of koude ten behoeve van de verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken, door grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, met inbegrip van bijbehorende bronpompen en warmtewisselaar en, voor zover aanwezig, warmtepomp en regeneratievoorziening. Er zijn drie typen open bodemenergiesystemen:

  • Doubletsysteem: een open bodemenergiesysteem dat gebruik maakt van (series van) twee putten, waarbij de filters waarmee het warme en koude water in de bodem worden teruggebracht zich op dezelfde diepte binnen één watervoerend pakket bevinden.
  • Monobron: een open bodemenergiesysteem dat gebruik maakt van één put, waarbij de filters waarmee het warme en koude water in de bodem worden teruggebracht zich op verschillende dieptes binnen één watervoerend pakket bevinden.
  • Recirculatiesysteem: een (doublet)systeem dat jaarrond met dezelfde onttrekkingsbron(nen) grondwater onttrekt en jaarrond met dezelfde injectiebron(nen) grondwater in de bodem terugbrengt. Deze systemen maken geen gebruik van opgeslagen warmte en koude, maar van natuurlijke grondwatertemperatuur ter plaatse.

Gesloten bodemenergiesysteem

Installatie waarmee, zonder grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, gebruik wordt gemaakt van de bodem voor de levering van warmte of koude ten behoeve van de verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken, door middel van een gesloten circuit van leidingen, met inbegrip van een bijbehorende warmtepomp, circulatiepomp en regeneratievoorziening, voor zover aanwezig.

Seasonal Performance Factor (SPF)

SPF is een maat voor het energierendement van een bodemenergiesysteem. De SPF is gedefinieerd als de door het systeem geleverde hoeveelheden warmte en koude per jaar in MWh, gedeeld door het gemeten of berekende energieverbruik van het systeem per jaar in MWh.De SPF wordt als volgt berekend:

Qw: door het bodemenergiesysteem aan het bouwwerk geleverde hoeveelheid warmte per jaar in MWh.

Qk: door het bodemenergiesysteem aan het bouwwerk geleverde hoeveelheid koude per jaar in MWh.
E: door het bodemenergiesysteem verbruikte hoeveelheid elektriciteit per jaar in MWh;G: door het bodemenergiesysteem verbruikte hoeveelheid gas per jaar in MWh.

In ISSO-publicatie 39 is uitgewerkt welke onderdelen worden betrokken bij de berekening en de monitoring van de SPF.

Warmte-koude balans
De balans tussen:

  • de hoeveelheid koude in MWh die een bodemenergiesysteem toevoegt aan de bodem, vanaf de ingebruikname, en
  • de hoeveelheid warmte in MWh die een bodemenergiesysteem toevoegt aan de bodem vanaf de ingebruikname.

Interferentie

Afname van het doelmatig functioneren van één of meer bodemenergiesystemen die in elkaars nabijheid zijn of worden geplaatst. Interferentie is mogelijk tussen op korte afstand van elkaar geplaatste systemen, als gevolg van de invloed van deze systemen op de temperatuur van de ondergrond nabij de andere betrokken systemen.
Bodemenergiesystemen die op korte afstand worden geplaatst, kunnen elkaars functioneren overigens zowel positief als negatief beïnvloeden.

Gerelateerde onderwerpen

gggg