Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Veldwerk waterbodem

Voor veldwerk in het kader van milieuhygiënisch waterbodemonderzoek, met uitzondering van partijkeuringen, heeft SIKB protocol 2003 vastgesteld. Protocol 2003 stelt eisen aan de uitvoering van veldwerk bij waterbodemonderzoek.

Het waterbodemonderzoek is alleen een geldige milieuhygiënische verklaring volgens het Besluit bodemkwaliteit, als het veldwerk is uitgevoerd door een op grond van protocol 2003 erkende organisatie. Voor veldwerk in het kader van een baggervolumebepaling heeft SIKB de Richtlijn baggervolumebepalingen vastgesteld. Deze richtlijn is niet opgenomen in de Kwalibo-regeling. Wel kunnen opdrachtgevers in de aanbesteding of het contract het gebruik van de richtlijn verplicht stellen bij de voorbereiding en uitvoering van een baggervolumebepaling. Klik hier voor meer informatie over baggervolumebepalingen.