Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Checklist Bbk melding

Met de Checklist Beoordeling meldingen Bbk (SIKB-code 8022) kunt u als gebruiker alle Bbk-meldingen snel en uniform van achter uw pc afhandelen. Het gaat om meldingen van toepassing, opslag of verspreiding van grond, bagger of bouwstoffen in of op de landbodem en in het oppervlaktewater.

De checklist bestaat uit een elektronisch vragenformulier dat u op uw pc invult. De eerste vragen en invulschermen richten zich op de algemene gegevens van de melding. De volgende vragen gaan in op het type toepassing. Het systeem zorgt er voor dat u alleen die vragen beantwoordt die voor die specifieke melding noodzakelijk zijn om tot een optimale beoordeling te komen. Om de interpretatieruimte bij deze vragen zoveel mogelijk te beperken is het voor de gebruiker bovendien mogelijk om een toelichting bij de vraag te krijgen.

Nadat het vragenformulier is doorlopen, kunt u het formulier opslaan en printen. Het vastleggen van de beoordeling maakt een dialoog tussen bevoegd gezag en toepasser mogelijk. Bovendien kan het formulier in het kader van de ketenhandhaving gebruikt worden voor de benodigde dossiervorming. De applicatie kent een standaard diepgang. Het is uiteraard mogelijk om voor bepaalde toepassingen de beoordeling meer of minder gedetailleerd in te steken. Dit kan door zelf te selecteren welke vragen u wel of niet wenst te beantwoorden.