Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Validatie onderzoek

In de loop van 2013 en 2014 zijn de eerste ervaringen met het gebruik van de Richtlijn baggervolumebepalingen opgedaan. In 2014 en 2015 is de richtlijn gevalideerd.

Doel van de validatie was de volgende vragen te beantwoorden:

  • is de richtlijn in de praktijk uitvoerbaar?
  • is het resultaat van het proces op basis van de richtlijn (een baggervolumebepaling) reproduceerbaar en betrouwbaar?

De scope van dat onderzoek omvatte de meest gebruikelijke meettechnieken voor de regionale wateren (waterschapswateren), dus ook elektronische technieken.

Belangrijk onderdeel in het onderzoek was dat drie gebruikelijke handmatige meetmethoden in een bepaalde (kleinschalige) watergang door vijf partijen op exact dezelfde manier zullen worden uitgevoerd, waarna de resultaten zijn vergeleken. Zo is een uitspraak gedaan over de reproduceerbaarheid van handmatige metingen. Ook zijn handmatige metingen waar mogelijk vergeleken met elektronische metingen in dezelfde watergang.

Ten behoeve van de validatie inclusief het onderzoek naar de verschillende meetmethoden is een begeleidingscommissie (BC) van experts uit het vakgebied samengesteld, die het project inhoudelijk begeleidde. Tijhuis Ingenieurs voerde de advieswerkzaamheden uit.

De eerste resultaten van het onderzoek zijn tijdens de Baggernetdag op 15 januari 2015 in Tiel gepresenteerd.

De resultaten zijn in 2016 in een nieuwe versie van de SIKB- Richtlijn baggervolumebepalingen verwerkt. Download het hoofdrapport en het bijlagen rapport.

Het validatieonderzoek is mogelijk gemaakt door:

De meetwerkzaamheden zijn uitgevoerd door: