Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek

Richtlijnen

Kwaliteit aantonen voor deze werkzaamheid kan door certificatie volgens de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000, “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek” of het accreditatieschema AS SIKB 2000 met dezelfde titel.

De technische eisen volgens welke het veldwerk moet worden uitgevoerd zijn opgenomen in de bij die BRL en AS horende protocollen 2001, 2002 en 2003.

  • Protocol 2001, "Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen"
  • Protocol 2002, "Het nemen van grondwatermonsters"
  • Protocol 2003, "Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek"
  • Protocol 2018, "Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem"

De protocollen vindt u hier.

Asbest in bodem

Voor onderzoek naar asbest in de bodem heeft SIKB een apart protocol 2018 opgesteld, dat ook bij BRL en AS SIKB 2000 hoort (zie voor meer informatie hierover het dossier Asbest in bodem).