Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Milieuhygiënische verklaringen

Wie grond, baggerspecie of steenachtige bouwstoffen gaat toepassen op of in de bodem, moet voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Een milieuhygiënische verklaring is dan vereist om te bewijzen dat de toe te passen grond, baggerspecie of steenachtige bouwstof voldoet aan de kwaliteitseisen uit het Besluit bodemkwaliteit. Tevens kan met een milieuhygiënische verklaring de kwaliteit van de bodem, waarop of waarin de grond of baggerspecie wordt toegepast, worden aangetoond.

Het Besluit bodemkwaliteit kent de meerdere typen milieuhygiënische verklaringen:

 Steenachtige bouwstof Grond en baggerspecie (Water)Bodem waarop of waarin grond of bagger-specie wordt toegepast
Fabrikant-eigenverklaringXX 
Erkende kwaliteitsverklaring (o.a. BRL 9335)XX 
Partijkeuring (BRL 1000)XX 
Bodemonderzoek (volgens een bij regeling van Onze Ministers aangewezen normdocument of onderzoeksprotocollen)  XX
Bodemkwaliteitskaart (als bedoeld in artikel 47, onder a, of artikel 57, tweede lid)  XX

Zie voor meer informatie: FAQ milieuhygiënische verklaringen