Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Lopende herzieningen richtlijnen

Herziening BRL 7500
Momenteel wordt de BRL SIKB 7500 herzien. Dit gebeurt naar aanleiding van technische ontwikkelingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Ook worden actuele zaken als acceptatie van en vertrouwen in bewerkte grond meegenomen. Naast genoemde ontwikkelingen, worden de eisen ook beter leesbaar, meer transparant en worden termen meer eenduidig gebruikt.

De herziening is gepland om medio 2023 af te ronden. De huidige versie (5.0) – inclusief Wijzigingsbladen – blijft daarom vooralsnog van kracht.