Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Lopende herzieningen richtlijnen

Herziening BRL 9335
In de afgelopen periode zijn BRL 9335 en onderliggende protocollen herzien. Dit gebeurt naar aanleiding van technische ontwikkelingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Tevens wordt ook een grote slag in logica en Ook is wordt BRL 9335 'GROND", versie 3.8, herzien. Naast genoemde ontwikkelingen, worden de eisen ook beter leesbaar gemaakt en worden termen meer eenduidig gebruikt

De nieuwe versie (4.0) wordt van kracht bij de eerstkomende wijziging van de REgeling Bodemkwaliteit (verwacht 1 april 2018). De oude versie wordt na een ruime overgangstermijn van 12 maanden ingetrokken.

Klik hier voor de voorpublicatie van de nieuwe BRL en protocollen.
Klik hier voor de wijzigingen in de nieuwe versie (dit zijn de presentaties zoals gegeven op de voorlichtingssessies rond introductie van de nieuwe versie van de BRL in november 2017).