Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen

In het Besluit Bodemkwaliteit zijn de eisen aan het toepassen van (gereinigde) grond, baggerspecie en steenachtige bouwstoffen vermeld. Hieronder zijn de meest voorkomende situaties met bijbehorende eisen vanuit het Besluit op een rijtje gezet. Daarbij is ook het bijbehorende standaard stoffenpakket vermeld.

Let op: het overzicht is bedoeld als hulpmiddel, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. In het schema wordt uitgegaan van de standaard stoffenpakketten bij milieuhygiënisch bodemonderzoek.  

Situatie 1: toepassen op land (geen grootschalige toepassing, wel afdeklaag)
Situatie 2: toepassen in regionaal oppervlaktewater
Situatie 3: toepassen in rijksoppervlaktewater zoet
Situatie 4: toepassen in rijksoppervlaktewater zout
Situatie 5: grootschalige toepassing op land (nvt voor de deklaag)
Situatie 6: grootschalige toepassing in regionaal oppervlaktewater (nvt voor de deklaag)
Situatie 7: grootschalige toepassing in rijksoppervlaktewateren zoet (nvt voor de deklaag)
Situatie 8: grootschalige toepassing in rijksoppervlaktewateren zout (nvt voor de deklaag)
Situatie 9: verspreiden over het aangrenzend perceel
Situatie 10: verspreiden in regionaal oppervlaktewater
Situatie 11: verspreiden rijksoppervlaktewateren zoet
Situatie 12: verspreiden in rijksoppervlaktewateren zout
Situatie 13: tijdelijke opslag van grond of baggerspecie
Situatie 14: milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek tbv verklaring ontvangende bodem
Situatie 15: milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek (incl. grondwateronderzoek)