Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Voorbereiding van baggerwerken

Voor de voorbereiding (en uitvoering) van baggervolumebepalingen heeft SIKB de Richtlijn baggervolumebepalingen vastgesteld. Deze richtlijn is niet opgenomen in de Kwalibo-regeling. Wel kunnen opdrachtgevers in de aanbesteding of het contract het gebruik van de richtlijn verplicht stellen bij de voorbereiding en uitvoering van een baggervolumebepaling.