Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Voorbereiding van baggerwerken

Voor de voorbereiding (en uitvoering) van baggervolumebepalingen heeft SIKB de Richtlijn baggervolumebepalingen vastgesteld. Deze richtlijn is niet opgenomen in de Kwalibo-regeling. Wel kunnen opdrachtgevers in de aanbesteding of het contract het gebruik van de richtlijn verplicht stellen bij de voorbereiding en uitvoering van een baggervolumebepaling.