Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Richtlijnen mechanisch boren

Op het uitvoeren van mechanische boringen zijn BRL SIKB 2100 en het daarbij horende protocol 2101 van toepassing.

De richtlijnen zijn ontwikkeld met als doel het bevorderen van de milieutechnische kwaliteit van mechanische boringen. De opvolging van de gestelde eisen levert een verkleining van de kans op milieuschade ten gevolge van mechanische boringen en in het boorgat geïnstalleerde systemen.

Meer uitgesplitst zijn de doelen:

  • voorkomen van de introductie van verontreinigingen tijdens of na het boren;
  • voorkomen van het verspreiden van bestaande verontreinigingen;
  • voorkomen van menging van grondwater van verschillende kwaliteit;
  • voorkomen van schade aan andere belangen;
  • voldoen aan de gestelde wettelijke eisen;
  • verbetering van de kwaliteit van de uitvoering.

U vindt de BRL en het protocol bij Richtlijnen en protocollen.

De ontwikkelingen richting een nieuwe versie van BRL en protocollen (in werking per 1 april 2018) zijn samengevat in de flyer Protocol Mechanisch boren eenvoudiger en beter toepasbaar.