Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Milieukundige begeleiding waterbodembeheer

Klik hier voor algemene informatie over milieukundige begeleiding.

Voor het uitvoeren van milieukundige begeleiding bij baggerwerken in ernstig verontreinigde waterbodems, heeft SIKB protocol 6003 vastgesteld.

Protocol 6003 geeft aan hoe milieukundige begeleiding moet worden uitgevoerd om bij te dragen aan een milieuhygiënisch verantwoord en effectief baggerwerk in een ernstig verontreinigde waterbodem.

Bij baggerwerken waar een erkenningsplicht geldt voor protocol 7003, geldt ook dat de organisatie die milieukundige begeleiding uitvoert, erkend moet zijn op grond van protocol 6003.