Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

FAQ

Wanneer is een vloeistofdichte vloer verplicht?

Of een vloer vloeistofdicht moet zijn, is bepaald in de regelgeving (het Activiteitenbesluit). Aan de hand van de wegwijzer op bodembescherming.nl/welke-vloer, kunt u snel bepalen of een vloeistofdichte vloer of een vloeistofkerende vloer vereist is.

Welke regels moeten gehanteerd worden bij het inspecteren van een vloer of bedrijfsriolering?

Dat is  AS 6700 Inspecteren van bodembeschermende voorzieningen. Bij dit document horen 4 protocollen die ieder een manier van inspecteren beschrijven: protocol 6701 voor visueel inspecteren, protocol 6702 voor geo-electrisch inspecteren, protocol 6703 voor hydrologisch inspecteren (mbv water) en 6704 voor inspecteren mbv luchttestsystemen. Voor het visueel inspecteren van vloeistofdichte vloeren die gemaakt zijn van minerale lagen is een apart protocol opgesteld, protocol 6711.

Waar vind ik een bedrijf dat vloeren inspecteert?

Een bedrijf dat vloeren of verhardingen bij tankstations en wasplaatsen inspecteert (een inspectie-instelling) moet een erkenning hebben voor de manier van inspecteren die gehanteerd wordt (dus voor het gebruikte protocol van AS 6700).
Klik op onderstaande link voor de lijst erkende inspectie-instellingen per protocol:

Waar vind ik een bedrijf dat tanks inspecteert?

Een bedrijf dat een tank inspecteert (een inspectie-instelling) moet een erkenning (vergunning) van de minister van Infrastructuur & Milieu (afgegeven door RWS). De inspecties bij tanks vinden plaats volgens de inspectierichtlijn AS 6800 Controle en keuring tank (opslag)installaties. De erkenningen worden voor verschillende onderwerpen (per protocol) afgegeven:

Kathodische beschermingProtocol 6801Klik hier voor de erkende instellingen
Sludge controleProtocol 6802Klik hier voor de erkende instellingen
Aarding en potentiaal-vereffeningProtocol 6803Klik hier voor de erkende instellingen
HerkeuringenProtocol 6811Klik hier voor de erkende instellingen

Waar vind ik een toelichting op begrippen m.b.t. bodembescherming?

Kijk op bodembescherming.nl/begrippen.