Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Certificatie-instellingen

Een certificatie-instelling toetst of de uitvoerende partij werkt conform de eisen in het betreffende document. Om dat te kunnen doen, moet de certificatie-instelling vooraf zelf ook voor die beoordelingsrichtlijn geaccrediteerd zijn. Bij bodembescherming gaat het om BRL SIKB 7700 en BRL SIKB 7800.

Overzicht van certificatie-instellingen die een overeenkomst hebben met SIKB voor de schema’s binnen domein Bodembescherming

Certificatie-instelling Contactpersoon E-mailadresOvereenkomst voor BRL SIKB
Kiwa NederlandVincent de Koningvincent.de.koning@kiwa.com7700, 7800
SGS INTRON CertificatieRemy Zwerusremy.zwerus@sgs.com7700

De certificatie-instelling heeft zich verplicht de aanwijzingen (zoals nieuwe versies; interpretaties) van het CCvD Bodembescherming op te volgen. Tevens staat de certificatie-instelling voor elk schema onder toezicht van de Raad voor Accreditatie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zo wordt de eenduidigheid en kwaliteit van het certificeringsproces bewaakt. 

De certificatie-instelling brengt jaarlijks een (geanonimiseerd) verslag uit aan het CCvD over de bevindingen. Dat kan voor het CCvD aanleiding zijn om richtlijnen te wijzigen. Het CCvD gebruikt de jaarlijkse bijdragen van de certificatie-instellingen ook om een jaarrapportage uit te brengen. Zie bijvoorbeeld de jaarrapportage over 2019.

Voor de juridische aspecten van niet-Nederlandse certificaten: zie artikel 13 Besluit Bodemkwaliteit.

Wilt u weten waarvoor een certificatie-instelling nog nog meer is geaccrediteerd, kijk dan op de website van de Raad voor Accreditatie.