Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Examens MKB en DI BV

Voor twee functies voorziet SIKB in examens.

  • Milieukundig begeleider (MKB-er) zoals benoemd in BRL SIKB 6000. Daarvoor bestaat een examen deel A (theorie-examen) en een examen deel B (praktijkexamen). Deze examens bieden aspirant-MKB-ers een andere dan het reguliere traject om zich voor te bereiden op de beoordelingstoets door de certificerende instelling.
  • Deskundig Inspecteur Bodembeschermende Voorzieningen (DI-BV) als benoemd in de AS SIKB 6700. Dit examen bestaat uit een basisexamen over de AS SIKB 6700 in combinatie met minimaal één van de Protocollen 6701: Visuele inspectie, 6702: Geo-elektrische meting, 6703: Hydrologische meting, 6704: Luchttestsystemen en 6711: Visuele inspectie en controle minerale lagen.

Voor beide examens bestaat een Examenreglement.
De examens worden schriftelijk afgelegd. Opleidingen maken geen onderdeel uit van dit Examenreglement.