Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

FAQ

Regelmatig worden aan SIKB vragen gesteld over de kwaliteitsbewaking in het bodembeheer, het gebruik van beoordelingsrichtlijnen, protocollen en normbladen, de inzet van handhaving enz. enz.

SIKB heeft overzichten opgesteld van meest gestelde vragen over: