Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Publicaties

SIKB publicaties bodembescherming

Om u te ondersteunen maakt SIKB diverse brochures, notities, waaiers, rapportages en andere documenten. In dit overzicht vindt u recente publicaties en publicaties waarnaar in de website verwezen wordt. 

Sinds april 2021 is dit document in beheer bij SIKB.Het voornemen is om deze te actualiseren, tot die tijd kunt u het document hier downloaden.

De Waaier Bodembescherming bevat praktische informatie over bodembeschermende voorzieningen en maatregelen bij Wet milieubeheer-inrichtingen en ondergrondse tanks. Klik hier om te bestellen. De waaier is kosteloos te bestellen. NB voor grotere aantallen worden wel kosten in rekening gebracht. U kunt de waaier ook downloaden in het Engels en Nederlands.

De website Bodembescherming.nl biedt ondernemers informatie over voorzieningen en maatregelen die zij moeten treffen om de bodem te beschermen bij het uitvoeren van hun bedrijfsactiviteiten.

Onder Richtlijnen en protocollen vindt u de documenten die aannemers (BRL SIKB 7700) en inspectie-instellingen (AS 6700) gebruiken voor hun werkzaamheden aan vloeren, verhardingen en bedrijfsrioleringen. Checklist 8721 Bodembescherming geeft de aandachtspunten bij het overheidstoezicht op vloeistofdichte vloeren, verhardingen en bedrijfsriolering.

Voor het inspecteren van tanks en bijbehorende leidingen wordt AS 6800 gebruikt, voor het inspecteren van IBC-werken gebruiken we AS 6900. Voor werkzaamheden aan spoelbassins voor bloembollen gebruiken we Handreiking 7800.