Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Toelichting richtlijnen en protocollen

Hoe vind ik een document?

  • Gebruik de zoekfunctie (rechts boven) en type het document nummer of
  • Klik op een richtlijn bij Richtlijnen en protocollen.

Toelichting op documentnummers

- nummers richtlijnen
Iedere richtlijn heeft een code met aan het einde twee of drie nullen.
Bijvoorbeeld: 6700 voor AS 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen; 7700 voor BRL 7700 Aanleg of herstel vloeistofdichte voorzieningen; 8700 Bevoegd gezagtaken bodembescherming 

- nummers protocollen en andere werkdocumenten
Protocollen en andere werkdocumenten (zoals een Checklist) hebben een subnummer dat logisch volgt op het nummer van de richtlijn.
Bijvoorbeeld: protocol 6701 hoort bij AS 6700; protocol 7701 hoort bij BRL SIKB 7700; Checklist 8721 bij Richtlijn bevoegd gezagtaken bodembescherming.
 
- vindplaats
Protocollen en werkdocumenten vindt u op dezelfde webpagina als de richtlijn waar het volgens het subnummer bij hoort.
Bijvoorbeeld: protocol 6701 vindt u op dezelfde pagina als AS 6700.

Begrippen
Een korte toelichting op termen als certificatie, accreditatie, BRL en dergelijke vindt u onder begrippen.