Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Logo's en keurmerken

Certificatie en accreditatie zijn middelen om te laten zien dat je voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Maar je wil dit dan wel zichtbaar kunnen maken naar anderen. Dit kan met het gebruik van een logo van het keurmerk op het geleverde product of drukwerk. SIKB-richtlijnen maken gebruik van verschillende logo's. 

1. Keurmerk Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB (zonder accreditatie)


Dit logo wordt gebruikt bij richtlijnen die (nog) niet door de Raad voor Accreditatie beoordeeld zijn:

 • certificatie van uitwisselingssoftware bodemgegevens (BRL 0100);
 • certificatie Triade veldwerk (BRL SIKB 2300);
 • certificatie bodemenergie-installaties (BRL SIKB 11000, versie 2.0);
 • certificatie tijdelijke grondwaterbemaling (BRL SIKB 12000).


2. Keurmerk Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB (met accreditatie)

Dit logo wordt gebruikt bij beoordelingsrichtlijnen die beoordeeld zijn door de Raad voor Accreditatie.

 • certificatie bodembeheer (BRL 1000, BRL SIKB 2000, BRL SIKB 2100, BRL SIKB 6000, BRL SIKB 7000,
  BRL SIKB 7500, BRL 9335 en BRL SIKB 11000,versie 3.0);
 • accreditatie bodembeheer (AS SIKB 1000, AS SIKB 2000, AP04 en AS SIKB 3000);
 • certificatie bodembescherming (BRL SIKB 7700 en BRL SIKB 7800).
 • certificatie archeologie (BRL SIKB 4000)


3. Keurmerk Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB (inspectie bodembescherming)


Dit logo wordt gebruikt bij:

 • inspectie bodembeschermende voorzieningen (AS 6700);
 • inspectie van ondergrondse opslagtanks (AS 6800);
 • Inspectie Werk met IBC-bouwstof (AS 6900).