Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarprogramma

Na bespreking in het CCvD Archeologie heeft het bestuur van SIKB het Jaarplan Archeologie voor 2022 vastgesteld. Naast een terugblik op 2021 ligt de focus vooral op het voorliggend jaar. Het komend jaar zal de aandacht uitgaan naar het actualiseren van het KNA protocol Depotbeheer en de start van een grootschalige herziening leidend tot een KNA 5.0. Op het gebied van best practices zal er een KNA leidraad voor Stadskernonderzoek worden ontwikkeld. In 2022 zal er ook expliciet aandacht zijn voor Maritiem Erfgoed in de vorm van een leidraad met inspiratie en praktische handvatten voor beschermen, publieksbereik en betrekken van de wetenschap.

Klik hier als je meer wilt lezen.