Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarprogramma

In het Jaarplan 2023 Archeologie gaat de aandacht onder andere uit naar het verder ontwikkelen van de KNA 5.0 op basis van de scope en een nieuwe, modulaire vorm. Op het gebied van best practices worden de leidraden inventariserend veldonderzoek geactualiseerd en zal er een verkenning worden uitgevoerd naar de status van de bachelor en master in samenhang met doorgroei/zij-instroom op basis van competenties.

Klik hier als je meer wilt lezen.