Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Onderzoeken en evaluaties

Ten behoeve van het CCvD Archeologie zijn de volgende documenten opgesteld:

02-04-2013 Evaluatie EVC en overgangsregelingen
22-05-2008Besluit belangenafweging CCvD Archeologie
05-05-2008Advies Begeleidingscommissie Belangenafweging
02-04-2008Onderliggende vakinhoudelijke analyse - ADC Heritage
31-03-2008Onderliggende bedrijfseconomische analyse - CapGemini